msy.kim
Reklam Mesajları Almaya Devam mı Ediyorsun?
Pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ya da e-posta gibi uygulamaları sona erdiren kanun kısa süre önce yürürlüğe girdi. Peki bu mesaj ya da aramaları almaya devam ediyorsanız nereye şikayet etm…