mqgisrael.com
סדנת פושינג הנדס - מדיקל צ'י קונג ישראל
מדיקל צ'י קונג ישראל מזמינה אתכם לסדנת פושינג הנדס - אומנות ההקשבה עם הידיים, המהווה חלק משמעותי בהתפתחות עקרונות התנועה בטאי צ׳י צ׳ואן ובאמנויות לחימה רכות