mowl.eu
Tunnelvisie
Hij leek niet speciaal ergens heen te moeten, de jongen die midden op het fietspad onder het spoorviaduct stond. Mensen passeerden hem, maar vooral: negeerden hem. Het scheen hem niet te raken, zoa…