mowl.eu
Koppel
Liefde is een streep licht waarvan de lengte en de breedte bepaald worden door twee mensen die elkaar liefhebben. Riwka Bruining Hij staarde de vrouw na, die voorbij was gelopen, met haar blik geri…