mowl.eu
Gouden tip
Men kan de idealen van een volk leren kennen uit zijn reclame. Norman Douglas De man liep op het meisje af, alsof er geen moment te verliezen was. “Let op!” maande hij, waarna zijn prie…