movafaghiat.com
دایناسورها بازگشته‌اند!!! - مجله موفقیت
پرستو عوض‌زاده بابای عزیز من، خیلی شجاع است! البته… خیلی نه! یک‌کم شجاع است! راستش را بخواهید شاید شجاع باشد! اصلا من نمی‌دانم که بابام شجاع است یا نه! یعنی قبلا فکر می‌کردم که مثل مرد عنکبوتی و زورو خیلی‌ی‌ی‌ی جرات دارد ولی یک موضوعی پیش آمد که تمام فکرهای عنکبوتی و زورویی‌ام را درباره بابام، به هم ریخت! و یک عااالمه شک و تردید به وجود آورد! نه تنها برای من، که برای مامانم هم. حالا من توانسته‌ام تا حدودی خودم را با قضیه وفق بدهم. (کلمه “وفق” را تازگی‌ها یاد گرفته‌ام! می‌بینید؟ دانایی‌ام روزبه‌روز متراکم‌تر می‌شود! البته، نمی‌دانم که کاربرد “متراکم” در این‌جا درست است یا نه! بگذریم) اما مامانم نه‌تنها خودش را وفق نداده است، بلکه از …