motorival.com
ไทรอัมพ์ เดินเกมลุย มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในชื่อ Triumph TE-1 - Motorival.com
ไทรอัมพ์ เปิดโปรเจ็ค เดินเกมลุยตลาด มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในชื่อ Triumph TE-1 กับรถ EV คันแรกของค่าย จากความร่วมมือของหลายภาคส่วน แผนในระยะ 2 ปี