mostarxadventures.com
Tour to Daorson - Mostar X Adventures
U sklopu naših arheoloških tura ostvarili smo posjetu našem Stonehenge-u, Daorsonu.