mortenkrogvold.no
I samtale med Johan Galtung
Johan Galtung er snart 90 år, har skrevet over 150 bøker, er æresdoktor på en rekke universiteter, og mekler i de største konflikter i verden – samt i mellommenneskelige forhold.