mortenkrogvold.no
Kjærlighet fra Ruter
Nå er en kampanje jeg har lagd for Ruter i gang! Reklamebyrået SMFB skapte ideen: Mennesker møtes på tvers av bydelene i Stor-Oslo, fordi Ruter frakter oss effektivt og hurtig rundt.