mortenkrogvold.no
Sverre Heibergs Knut Hamsun i retten | Blogg | Fotograf Morten Krogvold
«En, to, tre, fire – slik sitter jeg og noterer og skriver småstubber for meg selv. Det er ikke til noget, men bare gammel vane. Jeg lekker varsomme ord. Jeg er en kran som står og drypper, en, to, tre, fire –»