mortenkrogvold.no
Mannens beste venn
Det er detaljene som gjør bildet – man må holde konsentrasjonen oppe og lete etter FORM, ikke la seg forføre av scenen.