mortenkrogvold.no
Frykten for fremmede – Dublin II
Bildet Dublin II ble unnfanget i 1977 og var med på utstillingen 12 bilder fra Dublin. Jeg beskjærer sjelden bilder – det er ofte i kantene det uforutsette skjer. Beinet som stikker inn i bildet til høyre er helt vesentlig.