mooshema.com
Kobi Brajant je ostavio nadahnuće za sve(t): mamba mentalitet | MOOSHEMA GAZETA
Mamba mentality je termin koji je Brajant skovao da bi opisao taj nivo intenzivnog fokusa i neumoljivog pristupa i pripremama i takmičenju, koji je koristio svaki put. Uz koncentraciju…