mooshema.com
Kako reklamiraju hranu kao lek: zdravo je, keve mi! | MOOSHEMA GAZETA
Mislim da treba uvesti novu kategorizaciju u reklamiranje hrane, vrsta KEVE MI reklame. Jer, i na tarabi piše svašta, keve mi, ali je to i dalje taraba. Zašto bi onda pašteta bila dobra za srce…