mooshema.com
10 najnezdravijih namirnica koje izazivaju rak – ne jedite ih! | MOOSHEMA GAZETA
Sve izaziva rak” je postala popularna hiperbola, i izjava koju ljudi koriste kao retoričku odbranu prava svog izbora da jedu ili žive ne razmišljajući o posledicama. Ipak, istina je da mnogo hrane…