mooshema.com
DM – tu te cene kao da si lopov | MOOSHEMA GAZETA
Slogan im je “Tu me cene”. No shit! Tu te toliko cene, da s vrata cene da ćeš nešto da ukradeš.