mooshema.com
Ono je krofna, tamo gde vi vidite rupu | MOOSHEMA GAZETA
Iako nismo ni psiholozi, ni sociolizi, nismo svi ni stručnjaci za komunikacije, PR eksperti, nikakva elita koja pretenduje da bude bogznašta, kako je sve to novinarka želela i u toj želji uspela da…