mooshema.com
Građanin Vs SBB: Ćerali se tri nedelje dana | MOOSHEMA GAZETA
Dobar dan, dobar dan. Da li je ono vaš štrik. Jeste naš, nije štrik, već strujni kabel koji pojačava signal. Evo, da znate da smo ga našli i da možete da dođete po njega i vratite nam zid u pređašnje…