mooshema.com
Poremećaj | MOOSHEMA GAZETA
Krovni prozori su super. Kad sam noćas negde oko dva pogledala u nebo, shvatila sam dve stvari: 1. da me kroz prozor gledaju prilično ljupko namreškani oblačići koji liče na Hektorovu njušku i 2.