mooshema.com
Javilo se. Nije izdržalo. (*UPD: PONOVO SE JAVILO.) | MOOSHEMA GAZETA
Dragi moj čitaoče, Mooshema ne odgovara za sadržaj ovog pisma. Za sve bolove inteligentnijih delova mozga i mogućeg izliva mokraće u levu srčanu pretkomoru, koji mogu nastati kao posledica čitanja…