mooshema.com
Pediculus humanus, oh, bože, vaj! | MOOSHEMA GAZETA
Obaveštavam rodbinu i prijatelje da su kod mene i mog sina pronađene vaške u kosi ovog jutra. Tek jutros je svrab temena, za koji sam ja mislila da mi je od znoja u pregustoj, uvek skupljenoj kosi…