mooiwageningen.nl
Plannen Grebbedijk staan haaks op beheerplan Rijntakken
Begin januari 2019 heeft de provincie Gelderland het beheerplan Rijntakken definitief vastgesteld. Het beheerplan maakt duidelijk dat er veel moet gebeuren om de natuurdoelen te kunnen realiseren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat daar in het kader van de versterking van de Grebbedijk geen aandacht