mooinoord-holland.nl
Pamflet Advisering Omgevingskwaliteit
Pamflet #1 DILEMMA'S BIJ DE KWALITEITSADVISERING Nederland is een ontworpen land, gewonnen op de natuurlijke ondergrond of het water en ingericht met eeuwenlang volgehouden hoogstaand ingenieurswerk. De inrichting van de ruimte was en is een samenspel van economische, sociaalmaatschappelijke en esthetische ambities. Dit heeft geleid tot krachtige landschappen, steden en dorpen. Het belang van cultureel erfgoed,