monicabalkefors.com
Den största missuppfattningen
Den största missuppfattningen! Den största missuppfattningen om hypnos är att personer tror att hypnotisören tar över deras hjärna och får dem att göra lustiga saker medans de är medvetslös. Du är inte medvetslös utan i hypnotisk trance. Jag tar inte över ditt medvetande och du tappar inte kontrollen över dig själv eller din hjärna. Under hypnos är