monicabalkefors.com
Trygghet och tid, hör de ihop?
När du gör något en längre tid så blir det en vana och det kan bli en trygghet. Gör du något som du vet är fel för dig, det kan till och med vara skadligt för dig, så är det svårt att sluta för att du är van att göra just det där och det är