monicabalkefors.com
Gå utanför komfortzonen
Vi alla låter bli att göra saker för att vi inte vågar. Det kan vara skrämmande av olika anledningar och orsaker vilket gör att vi hellre låter bli än att göra det, även om det skulle ha gett oss både glädje, självförtroende och viljan att göra mer saker som vi blir glada av. För vissa är det