monicabalkefors.com
Mina älskade kuder
Jag går igång på att se, höra och uppleva att mina kunder inser sin egen makt till förändring i livet. De människor som vänder sig till mig är oftast kvinnor som vill ha en förändring och/eller behöver hjälp att göra ett val. De känner ofta att de sitter fast i livet och i sina tankar