monicabalkefors.com
Den största missuppfattningen
Har du den här missuppfattningen? Den största missuppfattningen om hypnos är att personer tror att hypnotisören tar över deras hjärna och får dem att göra lustiga saker medans de är medvetslös. Du är inte medvetslös utan i hypnotisk trance. Jag tar inte över ditt medvetande och du tappar inte kontrollen över dig själv eller din hjärna. Under