mogent.cat
Ràdio Mogent
Ràdio Mogent és un projecte comunicatiu transversal de l’Escola Mogent que ha esdevingut una ambiciosa eina de vertebració de la comunitat educativa alhora que fomenta les capacitats e…