mogent.cat
English
Learning by doing L’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Es busca que els alumnes aprenguin la …