mogent.cat
Diversitat
L’escola inclusiva Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006): «Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè n…