mogent.cat
Consell Escolar
Podeu consultar les informacions i els acords presos en cada plenari del Consell Escolar aquí: Acords i informacions del Consell Escolar Composició actual: Sra. Montserrat Fuster Quintana Di…