mogent.cat
Calendari
Les jornades no lectives són les que marca el calendari oficial, a més dels festius locals i de lliure disposició. El curs comença el 12 de setembre de 2019 i acaba el 20 de juny de 2020. Va…