mogent.cat
Ja tenim correu electrònic!
Els de la classe de 4t, ja tenim el correu electrònic per fer feines. Serveix també per si tenim algun dubte preguntar entre els companys, però no simplement per parlar amb els amics. El primer dia…