mjtorrente.com
A major benestar emocional a la feina i felicitat, major rendiment.
A major benestar emocional a la feina, major rendiment. Els que són feliços treballant, rendeixen més i generen un baix increment en l’absentisme laboral