misstedy.com
Уроци / Lessons * Miss Tedy Language School - Езикова школа "Мис Теди"
Индивидуални уроци по английски, френски и словашки език. Lessons in English, French, German and Slovak language, Miss Tedy School