misstedy.com
Деятелен и страдателен залог в английския език (Active and Passive Voice) * Miss Tedy Language School - Езикова школа "Мис Теди"
Езикова школа "Мис Теди" * "Miss Tedy" Language School * Курсове и индивидуални уроци по английски, френски, немски и словашки език, Езикова школа "Мис Теди" * Courses and Lessons in English, French, German and Slovak language, Miss Tedy School