misagjone.com
Ký sự du lịch Gdansk, Ba Lan (Phần 1) - Blog du lịch của Quyên
Du ký về du lịch Gdansk – nơi nổ ra chiến tranh TG thứ hai, cũng là nơi diễn ra phong trào Đoàn Kết, góp phần tạo nên sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết.