misagjone.com
“Cuộc đời, hoặc là một cuộc dấn thân…” - Blog du lịch của Quyên
Và rồi, những cuộc dấn thân, hay nói cách khác, những bước ngoặt, những sự lựa chọn của cuộc đời liên tục gõ cửa.