miletodorov.rs
Knjiga "Servis mašina za pranje posuđa" · Servis klima i frižidera, Knjige popravka klime
MILE TODOROV SERVIS MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA Beograd, 2016. RECENZENT: ing. LJUBAN TODIĆ GRAFIČKI DIZAJN: BORIS PAVLOVIĆ TIRAŽ: 200 IZDAVAČ: MILE TODOROV SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ. NEOVLAĆENO UMNOŽAVANJE U CELINI ILI DELIMIČNO U SVIM TEHNOLOGIJAMA I OBLICIMA KAŽNJIVO JE PO ZAKONU KAO KRIVIČNO DELO. CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna Biblioteka Srbije, Beograd 641-546.4 Servis mašina za pranje posudja / Mile …