mikaelkarlendal.se
Avsky förklätt med värdegrundsargument
När det gäller den tidigare omskrivna nyheten om att Svenska kyrkans högsta beslutande organ, det så kallade kyrkomötet, inte vill stödja Alpha-verksamheten, under förevändning att Alpha har en tve…