mikaelkarlendal.se
När uppkom läran om påvens ofelbarhet?
Under det första Vatikankonciliet år 1870 slogs dogmen om påvens ofelbarhet fast. Den innebär att påven kan slå fast vissa läror som dogmer som alla kristna måste tro på. Allt vad en påve säg…