mikaelkarlendal.se
Vilka föräldrar ska vara mest oroliga?
Enligt en ny forskarrapport från Ruth Institute finns det ett statistiskt samband mellan andelen präster som uppger sig vara homosexuella och de sexuella övergrepp som rapporteras ha utförts av prä…