mikaelkarlendal.se
När korsfästes Jesus och hur gammal var han?
Andreas J Köstenberger och Justin Taylor skriver i en intressant artikel i tidskriften First Things om det troliga datumet för Jesu korsfästelse. Deras resonemang går i korthet ut på följande:…