mikaelkarlendal.se
Varför jag ändrade dopsyn
I senaste numret av tidskriften Svensk Pastoralstidskrift (nr 19, 11/9 2015) har jag en artikel införd. Den heter ”Vägen från troendedöpare till spädbarnsdöpare”. Jag tog ju i november …