mikaelkarlendal.se
Dagen svänger i HBTQ-frågan?
Ovanstående rubrik kan verka drastisk och kanske stämmer den inte alls. Men när man läser ledarkrönikan i dagens nummer, Kristuslikt eller antikristligt i Eurovision, av Carl-Henric Jaktlund, som t…