midwolde.info
Canon
Een van de betekenissen van het woord Canon is:”het geheel van de zaken, werken, personen enz. die algemeen als belangrijk worden erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou moeten kennen”.…
Webmaster @Midwolde.info