mhafai.com
Firefox 67 ปรับแต่งให้เร็วขึ้นและป้องกันสคริปต์ขุดเหมือง
Firefox 67 อัดของใหม่มาเพียบ ส่วนใหญ่เน้นด้านความเป็นส่…