mhafai.com
Firefox 63 ปรับธีมสว่างมืดให้อัตโนมัติและบล็อคคุกกี้ได้ฉลาดขึ้น
ในรุ่น 63 ด้านการจัดการคุกกี้ รุ่นนี้ได้มีตัวเลือกใหม่ใ…